Rinoplasti

Burun estetiği diğer bir adıyla “rinoplasti” son yılların en gözde estetik operasyonları arasında yer alır. Burun şekli insan ifadesini burnun konumu gereği doğrudan etkilediği için bu operasyon hem kadınlar hem de erkekler tarafından giderek daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Rinoplasti en çok uzmanlık gerektiren ve en ufak bir hatanın dahi hasta memnuniyeti üzerinde doğrudan etki gösterebildiği hassas bir cerrahi operasyondur.

Rinoplasti operasyonu genellikle estetik operasyon sınıflandırılmasına dahil edilse de doğası gereği aynı zamanda “fonksiyonel burun ameliyatları” kapsamında da değerlendirilir. Burun içerisindeki yapıların nefes almayı zorlaştırması ve aynı zamanda kişinin fiziksel görünümünü bozması rinoplasti operasyonlarına başvurma gereksinimini ortaya çıkarır.

Rinoplasti Nedir?

Burun şeklinin yüzün geneliyle uyum içerisinde olması ve sağlıklı nefes almayı önleyen burun içi fizyolojik sorunların ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen; açık ya da kapalı cerrahi yöntemlerle yapılabilen ve cerrahın deneyimi neticesinde fark yaratan sonuçlar alınabilen operasyonlara “rinoplasti” adı verilir.

Bu opersyon uzmanlık gerektiren ve her hastaya özel kurgulanması gereken cerrahi bir operasyondur. Operasyon sırasında izlenilecek adımların tamamı operasyon öncesinde doktor ve hasta arasında yapılan görüşmelerle yüz analizi sonuçlarına göre belirlenmelidir.

Ortaya çıkacak yeni burun kişinin cinsiyetine, yaşam tarzına, yüz hatlarının geneline, beğenilerine uygun olursa; estetik operasyon yapıldığı net bir şekilde belli olmazsa; operasyon sonrası revizyona gerek duyulmazsa rinoplastinin başarısından söz edilebilir.

Rinoplasti Çeşitleri Nelerdir?

Rinoplasti operasyonu açık ya da kapalı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu operasyonun hangi yöntemle ya da hangi cerrahi tekniklerle yapılacağı hastanın cinsiyetine, cilt yapısına, burnunda yapılacak değişimlerin boyutuna, iyileşme süresi beklentisine, yaşına ve uzmanların kararlarına göre belirlenir.

Burun şeklinde radikal değişimler yapılacaksa burun septumunun net olarak görülebilmesi ve cerrahın daha rahat işlem yapabilmesi adına “açık rinoplasti” operasyonu tercih edilir. Bu işlem sırasında burun delikleri arasında bulunan ve “kolumela” olarak adlandırılan bölümden kesi atılarak burun cildi kaldırılır.

Hastanın burnunda çok ciddi değişiklikler yapılmayacaksa kapalı rinoplastinin operasyonu yapılabilir. Bu operasyon sırasında hastanın cildine herhangi bir kesi atılmaz; işlem burun delikleri içerisinden özel cerrahi aletlerle gerçekleştirilir.

Açık ya da kapalı rinoplasti operasyonları arasında niteliksel olarak fark bulunmaz. Her iki operasyon yönteminin de uygulanması gereken vakalar olabilmektedir. Önemli olan uzmanların uygulanacak teknikte tecrübeli olması, yüz analizinin doğru şekilde yapılması ve operasyon sonrası hastanın nefes problemlerinden kurtulup burnunun yeni şeklinden memnuniyet duymasıdır.

Rinoplasti Riskleri Var Mı?

Aşırı kanama, enfeksiyon, iyileşme sürecinde uzama, yönteme göre iz kalması gibi riskler diğer cerrahi operasyonlarda olduğu gibi rinoplasti için de söz konusudur. Ancak rinoplasti risklerinin diğer cerrahi operasyonlardan ayrışan yönlerinin de doğru analiz edilmesi gerekir.

Rinoplasti operasyonunun başarısını etkileyen ve sonrasında revizyon operasyonunun yapılmasını gerektirebilen risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Burun tıkanıklığının geçmemesi ya da yapılan operasyon sonrasında hastanın burun tıkanıklığı problemi yaşamaya başlaması,
  • Burun sırtının kişinin cinsiyetine uygun şekilde şekillendirilememesi,
  • Burun ucunda düşme meydana gelmesi,
  • Burun içi nazal valvlarda çökme yaşanması,
  • Özellikle septum deviasyonu (septoplasti) ve rinoplasti operasyonlarının birlikte gerçekleştirildiği “septorinoplasti” operasyonları sonrası burun kemiklerinde çökme oluşması.

Açık rinoplasti sonrasında yaşanacak en büyük riskin iz kalması olduğuna dair yanlış bir kanı vardır. Uzman ve deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, cilde kesi atıldığı için rinoplasti sonrası küçük bir iz kalabilir. Ancak bu iz kişiyi rahatsız edici ölçüde olmaz, zaman içerisinde belirsizleşir.

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi rinoplasti özelinde de riskler olduğu unutulmamalıdır. Bu operasyona karar verilmeden ve cerrah seçimi yapılmadan önce uzmanların eski operasyonlarındaki başarıları mutlaka araştırılmalıdır. Aynı zamanda kişinin de rinoplasti isteğini sorgulaması önerilmektedir.

Rinoplasti kişinin görünümünü kalıcı olarak değiştirebilen bir operasyondur ve bu nedenle üzerine düşünülmeden verilen kararlar kişinin pişmanlık duymasına neden olabilir.

Rinoplasti sonrası oluşacak yeni burnun kişinin yaşına, karakterine, cinsiyetine, beklentilerine, yüzüne ve hatta mesleğine uygun olması gerektiği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır.

Rinoplasti Kimler İçin Uygundur?

“Burun ameliyatı kimlere yapılır?” sorusuna verilecek yanıt yalnızca burun şeklinden memnun olmayanları kapsamaz. Üstelik burun şeklinden memnun olunmamasının nedeni de burun ameliyatı öncesinde uzmanlar tarafından irdelenmelidir.

Yalnızca görsel değişim sağlanması amacıyla, bu operasyon kişinin “hayalindeki” ideal buruna kavuşması amacıyla gerçekleştirilmemelidir. Özellikle beğendiği burun şekline sahip olmak isteyen kişilerin talepleri yüz analizi sonuçlarına uymuyorsa operasyon başlatılmamalıdır.

Rinoplasti kararı aniden, yaşanan psikolojik olayların etkisiyle verilmemelidir. Rinoplasti gerçekten ihtiyaç duyulan durumlarda başvurulması gereken cerrahi bir operasyondur.

Rinoplasti operasyonuna başvurulabilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Yarın damak ve yarık burun gibi doğumsal anomalisi olanlar,
  • Burun şekli genel yüz hatlarına uyum sağlamayanlar; burnu aşırı büyük ya da fazla geniş olanlar,
  • Burun ucunda düşüklük olanlar,
  • Burunlarında nefes almalarına engel fizyolojik engellerden kurtulmak ve aynı zamanda burun şeklini iyileştirmek isteyenler,
  • Yaşanan travma ya da alınan darbe sonrası burun şekillerinde bozulma yaşayanlar rinoplasti operasyonlarına başvurulabilir.

Başarılı geçen bir burun estetiği ameliyatı sonrası kişinin özgüveninde fark edilir bir iyileşme gerçekleşir. Tam olarak görüntüsündeki farklılığın nedeni tespit edilemez ancak kişinin yüzünde olumlu bir değişim yaşandığı hissedilir. Aynı zamanda kişi sağlıklı bir şekilde nefes almaya devam edebilir; bu unsurlar başarılı bir rinoplastinin en önemli dayanaklarıdır.

Doğal Burun Estetiği

Her rinoplasti operasyonu kişiye özel planlanmalı ve öncesinde mutlaka yüz analizi gerçekleştirilmelidir. Değişen güzellik algısının da etkisiyle rinoplasti operasyonlarının amacı da evrilmiştir. Artık yüz ile orantılı, yüzde doğal bir ışıltı yaratan ve estetik müdahalede bulunulduğu belli olmayan burunlar ön plana çıkmaktadır.

Rinoplastinin temel amacının kişinin görünümünü tamamen değiştirmek değil; aksine doğallığına en çok katkı sağlayıp yüzündeki diğer organlarda en çok uyum gösterecek burnun yaratılmasıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here