meslek hastalıkları

Meslek hastalıkları, çalışanın iş yaşamı sırasında herhangi bir sebeple fiziksel veya ruhsal hasara uğramasıyla ortaya çıkan hastalıklardır. Türkiye’de meslek hastalıkları nedeniyle yılda 6 binden fazla sakatlık, 2 binden fazlada ölüm vakası yaşanmaktadır.

MESLEK HASTALIKLARI NEDENİ VE BELİRTİLERİ

Meslek hastalıkları kimyasal, fiziksel, biyolojik ve psikolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Kimyasal nedenler, aromatik ve alifatik bileşikler, ağır metaller, gazlar ve karbonmonoksit zehirlenmesidir.

Ağır metallerin içinde insan sağlığına en çok zarar maddeler kurşun, kadmiyum, nikel ve asbesttir. Kurşun, duyu ve motor sinir iletişim hızında azalmaya sebep olur ve ileri evrelerde beyne hasar verir. Kadmiyum akciğer ve prostat kanserine neden olur. Nikel ise astım ve gırtlak kanserine yol açar. Aromatik ve alifatik bileşiklerden kloroform, kalp ve karaciğer bozukluklarına; karbon tetraklorür, karaciğerde kalıcı hasara sebep olur. Meslek hastalıklarının en sık nedeni gazlardır.

Kükürt bileşikleri bronşit ve astım gibi hastalıklara yol açar. Azot oksitler kalp, akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarına ve solunum yolu hastalıklarına neden olur. Karbon oksitlerin havada yüksek oranda bulunması ölümlerle sonuçlanır. Hidrokarbonlar havadaki başka kimyasal maddelerle tepkimeye girdiğinde, gözlere ve solunum yollarına hasar verir. Karbonmonoksit zehirlenmesi ölümle sonuçlanabilir.

Baş ağrısı, güçsüzlük, düşünme güçlüğü, göğüs ağrısı, görme bozuklukları, bulantı, ishal, çarpıntı ve karın ağrısı belirtilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Gürültü, sarsıntı, tozlar, sıcak ve soğuk ortamda çalışma, düşük ve yüksek basınçta çalışma ve radyasyon fiziksel kaynaklı meslek hastalıklarına neden olmaktadır.

Tozlar genelde maden işçilerinde akciğerde kalıcı hasar bırakır ve solunum yolu hastalıklarına neden olur. Meslek gruplarına bağlı olarak en sık, silikozis, asbestoz, berillioz ve bisinoz gibi hastalıklar meydana gelmektedir. Radyasyona maruz kalmak da DNA’ya zarar verir ve kansere neden olabilecek kalıcı değişikliklere sebep olur.

Biyolojik nedenli meslek hastalıkları arasında şarbon, tetanos, bruselloz, akciğer tüberkülozu, leptospiroz, ankilostomyoz (kancalı bağırsak kurdu) gibi hastalıklar sayılabilir. Psikolojik nedenli meslek hastalıklarında manik depresif psikoza sık rastlanır. Deneyimsizlik, iş yerinde uyumsuzluk ve iş içinde riskin bilincinde olunamaması psikolojik meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır.

Bir diğer psikolojik problem de depresyon, dikkat eksikliğine, konsantrasyon bozukluğuna, unutkanlığa ve öz denetim sorunlarına yol açarak zihinsel faaliyetleri bozmaktadır.

MESLEK HASTALIKLARI TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Meslek hastalığı teşhisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yetki verdiği görevliler tarafından yapılmaktadır. Hastanın çalışma öyküsü dinlenip gerekli testler elde edilmektedir. Daha sonra var olan rahatsızlıkla hastanın mesleği arasında ilişki kurularak analiz yapılır. Bu analiz sonucunda rahatsızlığın iş hastalığı olup olmadığı tespit edilir.

Bazı durumlarda hastalık için meslek hastalıkları listesindeki geçerlilik süresi geçmiş olsa da var olan hastalık için gerekli kurumlara başvurularak meslek hastalığı onayı alınabilmektedir. Meslek hastalıklarına neden olan faktörleri her zaman tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmadığı için meslek hastalıklarından korunmak için zararı en aza indirecek önlemler alınmaktadır.

Bunlar, tıbbi korunma önlemleri, iş yerindeki çalışma çevresine ait korunma önlemleri, işçiye ait korunma önlemleridir. Tıbbi korunma yöntemleri arasında, işe giriş ve periyodik tıbbi kontroller, eğitim ve uyarma vardır. İş yerindeki çalışma çevresine ait korunma yöntemlerinde kullanılan zararlı maddeleri değiştirmek, çalışma ortamının temizliği, iş yeri üretim ve planlaması, iş yeri ortamında zaman zaman analizler yapmak ve iş yerini havalandırma vardır.

İşçiye ait korunma önlemlerinde ise kişisel korunma önlemlerine başvurulmaktadır. Bunlar, Solunum sisteminin korunması için cihaz ve maskeler kullanmak, vücudun korunması için kişisel önlemler almaktadır.

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dahiliye, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Meslek Hastalıkları ile ilgili hastaneler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here