Gözde yanma, batma, yineleyen kum kaçma hissi, kızarma, ışığa bakamama gibi yakınmalar, gö kuruluğuna bağlı olabilir.

Göz kuruluğu, korneada (gözün saydam bölümü) ülserlere neden olabilir ve iyileşmede ortaya çıkan skar dokusu, görme azalmasına, kontakt lens takamamaya yol açabilir

Göz yaşının değerlendirilmesi için göz hekimine başvurulur. Alt göz kapağına konan ince kağıt şeritlerin, beş dakika içinde gözyaşı ile ıslanma miktarı ölçülür. Göz yaşı kalitesi, gözyaşı azalmasına bağlı korneada epitelyum kaybı olup olmadığını anlamaya yönelik daha ayrıntılı testler yapılır.

Göz kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Göz kuruluğunu daha da ağırlaştıran ilaçların (alerji ilaçları, idrar söktürücüler gibi) kullanılmasından, mümkünse, uzaklaşılması önerilir.

Nemsiz, yüksek hava akımlı ortamlardan uzaklaşılması, ortam neminin artırılması önemlidir.

Gözleri rüzgardan ve güneşten korumak için gözlük önerilir.

Bilgisayar başındaki çalışma programının ve çalışma pozisyonunun düzenlenmesi (ekran üst seviyesinin göz seviyesinde olacak şekilde aşağıda tutulması, 45 dakikada bir 15 dakika süre ile gözü yormayan başka uğraşlara yönelmesi) gerekir.

Yapay gözyaşı: Gün içinde her 2-3 saatte bir veya yakınmalar sürerse çok daha sık damlatılması ve geceleri daha uzun süreli etkili jel formlarının kullanılması uygundur.

Siklosporin Göz damlası (Restasis): Göz içindeki yangıyı baskılamak için, gereğinde göz hekimi tarafından önerilir.

Punktal tıkaçlar: Gözyaşının göz içinde kalmasını sağlamak için, buruna akmasını sağlayan kanala, istenirse çıkarılabilecek türden tıkaçlar konabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here