Frengi, cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavi edilmemesi halinde bakteri zamanla tüm vücuda yayılarak çok sayıda organın (kalp, göz, beyin) hasar görmesine neden olur.

Frengi Nedenleri

Frengiye “treponema pallidum” isimli bakteri yol açar. Ha­mile kadınlarda gizli kalmış (latent) frengi olabilir. Hamile bir kadın sifiliz geçirdi­ğinde tedavi edilmezse ölü doğum, düşük, erken doğum gerçekleşebilir.

Birincil ve ikincil enfeksiyonlarda bebeğe geçiş yüzde 50 iken gizli sifılizde yüzde 10 civarındadır. Enfekte bebekte hiç bir belirti bu­lunmayabilir ya da doğumda yaygın enfek­siyon bulguları görülebilir.

Frengi Belirtileri

Sifiliz bulaştıktan sonra üç aşamalı seyir gösterir. Hastalığın ilk belirtileri bakterinin bulaşmasından sonraki 10 gün ile 3 ay içinde ortaya çıkar.  Birinci evre olan primer sifilizde bakterinin bulaştığı yer olan cinsel organların çevresinde ‘şankır’ adı verilen, bir santimetre boyunda ağrısız açık yaralar oluşur. Yaralar erkekte penis üzerinde ya da rektumda, kadınlarda ise genellikle dış genital alan üzerinde, nadiren de vajina içinde ve rektumda bulunur. Yaralar bir süre sonra kendiliğinden geçer. Ancak bu, hastalığın iyileştiği anlamına gelmez.

İkinci evre olan sekonder sifilizde eller, ayaklar ve vücudun diğer yerlerinde döküntü ve kızarıklıklar görülür. Döküntülü bölgelerde yoğun şekilde bakterinin yerleştiği bu evre en bulaşıcı dönemdir. Temas sonucu hastalık bu bölgelerden sağlam kişilere bulaşabilir. Döküntülere halsizlik, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtiler de eşlik edebilir. Tedavi edilmeyen vakalarda dahi tüm bu şikayetler kendiliğinden geçebilir. Ancak hastalık gelişimini sürdürür ve bu evre 2 yıla kadar uzayabilir. Üçüncü evrede (tersiyer sifiliz) ise iskelet sistemi dahil vücudun değişik yerlerinde şişlikler meydana gelir. Bakteri bu evrede kalp, göz, beyin ve sinir sistemi başta olmak üzere tüm organlarda ciddi hasarlara yol açar. Körlük, felç ve ölüme bu evrede rastlanır.

Frengi Tedavisi

Sifiliz tanısını koymak zordur. Çünkü pek çok hastalığı taklit eden klinik görünümler oluşturabilir. Birinci ve ikinci evrede cilt lezyonlarından ve bu lezyonlardan alınan örneklerden yapılacak bakteri resti ile konulabilir. Erken teşhisle sifilizin tedavisi kesin olarak mümkündür. Kesin teşhis konulduktan sonra tedavi penisilin grubu antibiyotiklerle yapılır.

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Dahiliye

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here