Epilepsi

Epilepsi, beyinde bulunan sinir hücrelerinin aktivitesini bozarak beynin elektriksel alanını etkileyen ve hastanın nöbetler yaşamasına neden olan nörolojik bir hastalıktır.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi bir hastalıktan ziyade, bir çok nedene bağlı or­taya çıkabilen beyindeki ani, anormal ve aşırı elektrik aktivite sonucu gerçekleşen geçici şuur değişikliği du­rumunu tanımlar. Nedenleri çok çeşitlidir ve değişkenlik gösterir.

Genetik yatkınlık, zor do­ğum, bebeklikte ateşli havale geçirme, kafaya şiddetli darbe almış olma, metabolik/hormonal bozuk­luklar, alkol veya ilaç bağımlısıyken aniden bu maddelerin bırakılması, beyin tümörleri, özellikle yaşlılarda beyin damar tıkanıklıkları veya kanamaları­na bağlı felçler, beyin ve beyin zarı iltihapları (menenjit/ensefalit), gebe­lik zehirlenmeleri, beyin damar anomalile­ri, beynin gelişimsel anomalileri gibi onlarca nedeni bulunabilir. Hastada belli bir süreye sınırlı, bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluk görülür.

Belirtiler de­ğişkendir. Saniyeler veya birkaç dakika sü­ren ayakta atlatılan boş bakma, şuur kayıp­ları olabileceği gibi, aniden öne veya arka­ya düşme, kasılma, çırpınmalar, idrar kaçır­ma, dil ısırmalarının eşlik ettiği yaralanma­lara yol açan ağır nöbet tipleri de vardır. Bazen hasta nöbetin geleceğini anlar, buna aura denir.

Şuur kayıpları sırasında ağızda çiğneme hareketleri, ellerde bazı otomatik hareketler ve hatta aynı kelimeleri söyleme gibi tablolar ortaya çıkabilir. Bazen hiç şuur kaybı olmadan bazı garip hisler veya algı bozuklukları veya tek taraflı geçici kasılmalar gerçekleşebilir. Bazen tüm nö­betler uykuda olduğundan hasta hiçbir şey­den haberdar değildir ve bir şikayeti yoktur. Çoğu zaman hasta atak sırasında olup bi­teni hatırlamaz. Nöbetlerin beş dakikadan uzun sürede sonlanmaması durumuna “status epileptikus” denir ve hastane ortamında acil müdahale ge­rektirir. Her epileptik nöbet geçiren kişi epilepsi hastası demek değildir. Hastalığın sebebinin belirlenemediği bir grup hasta da söz konusu olabilir.

Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Nöbetler zaman içinde her hasta için belli özelliklerde, bazen kendiliğinden bazen de tetikleyen faktörler zemininde tekrarlarsa epilepsi tanısı konulur. Epilepsi her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ancak ilk 16 yaşa kadar ve 65 yaşından sonra görülme sıklığı artar. Çocuklarda 16 yaşa kadar en sık görülen nörolojik hastalık epilepsidir.

Hastalığın sık görüldüğü çocuk yaşlarda anne ve babanın gözlemleri teşhiste önemli rol oynar. Çocuğun arada bir ağzını şapırdatması, kol ve bacaklarında ani sıçramalar-irkilmeler olması, burnuna kimsenin duymadığı kötü koku gelmesi (yanmış lastik kokusu gib) veya çocuğun arada bir gözünün dalması, bir yere birkaç saniye boş boş bakması gibi durumlar gözlemlenebilir.

Elektroensefalogram (EEG) beyin elektriğini kay­deden bir cihazdır. Nöbetler arasında veya nöbet sırasında bu kayıtlar elde edilir beyindeki anormal elektriksel aktiviteler gösterilmeye çalışılır. EEG normalken epilepsi hastası olunabileceği gibi, epilepsisi olmayanlarda bile nadiren EEG anomalileri ortaya çıkabilir. Gereken hastalarda video EEG ile hasta yatı­rılarak günlerce süren takiple nöbetleri kaydetmek mümkündür.

MR ise şüphelenilen durumlarda beyindeki anormalliklerin incelenmesi için kullanılır. Kan tahlilleriyle de metabolik/hormonal bo­zukluklara bakılır. Nadiren genetik araştırmalar da gerekli olabilir. Tanı koyarken epilepsiyi taklit eden du­rumlar ekarte edilmelidir.

Epilepsi nöbetlerinin nedeni biliniyorsa altta yatan ne­dene göre tedavi düzenlenir. Nöbet ön­leyici (antikonvülsan-antiepileptik) ilaçlar en sık başvurulan tedavi seçeneklerinden biridir. Düzenli kullanım şarttır. Buna rağmen nöbet gerçekleşirse ilaç dozu ve alımı tekrar gözden geçirilir. Bazen kombine antiepileptik ilaç kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Bazı seçilmiş hastalarda cerrahi tedaviler de işe yaramaktadır.

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Çocuk Nörolojisi, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Çocuk Beyin Cerrahi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here