Beyindeki normal hücrelerin çeşitli sebeplerle anormalleşip kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan kitlelere beyin tümörü denir.  

NEDENİ VE BELİRTİLER:

Beyin tümörleri iyi ya da kötü huylu olabileceği gibi beynin kendi dokusundan ya da başka bir kanserin metastaz (vücudun başka bölgesinden sıçraması) yapmasından kaynaklı gelişebilir. Yeni doğan bebekler dahil her yaş grubunda rastlanabilir. Beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler çocukluk çağında en sık görülen ikinci tümördür. Erişkinlerde ise genellikle metastatik tümörlere daha sık rastlanır. Beynin kendi dokusundan kaynaklanan tü­mörler 4 grupta derecelendirilir. 1 ve 2 iyi (benign),  3 ve 4 genellikle kötü huylu (malign) tümörler olarak düşünülür. Sınıflandırma beyin dokusundan kaynaklanan (nöroepitelyal) tümörler, nöron kaynaklı tü­mörler, beyin zarlarından kaynaklanan tü­mörler, başka yerden beyne sıçrayan tümörler şeklinde yapılır. Nöroepitelyal tümörler vücudun di­ğer tümörlerinden farklı davranırlar. Başka organlara metastaz yapmazlar ama beyin içinde ilerleyerek yayılırlar. Yeni gelişen moleküler ve genetik tanı yöntemleri ile cerrahi ve diğer tedavilere yanıt verme özellikleri belirlenebilir. Beyin tümörlerinin nedenleri türüne göre farklılıklar gösterse de en genel anlamda beyin hücrelerinin genetik yapısında değişime sebep olan koşulların oluşması ve bu hücrelerin kontrol dışı büyümesi / çoğalmasıyla meydana geldikleri söylenebilir. Tümörün yerleştiği ve sıkıştırdığı beyin dokusuna göre belirtiler de­ğişebilir. Tümörün bulunduğu yerin karşı ta­rafında (sağda ise vücudun solunda) kuvvetsizlik, görme kaybı, uyuşukluk ve his kaybı, konuşma bozuklukları, kişilik değişikliği, dengesiz­lik, hafıza bozuklukları öne çıkabilir. Baş ağrısı ile gelen bir hasta­da beyin tümörü bulunması ise diğer hastalıkların çıkma ihtimalinden çok daha azdır. Örneğin hipofiz adenomlarında tümörün hormon salgılayıp salgılamadığına bağlı olarak (hormon salgılamayan adenomlar uzun zaman belirti vermeyebilir. Optik sinire baskı yaparak görme bozukluklarına neden olur) hormon bozuklukları, adet düzensizlikleri, memeden süt gelmesi, aşırı şişmanlama, hızlı boy atma, ellerde, ayaklarda ve çenede büyüme gibi belirtiler ön plandadır. Bunun dışında genel olarak sara nöbetleri, bilinç bulanıklı­ğı ve kaybı, bulantı ve kusma, işitme kaybı, denge problemleri beyin tümörü belirtileri arasında sayılabilir. Sinir tutulumuna bağlı göz hareketlerin­de bozukluk, yüzde duyu kaybı, yutma bozukluğu da beyin tümörü belirtilerindendir. En ileri safhada ise beynin ana merkezinin sıkışması ve kan dolaşımı­nın bozulması sonrası bilinç kaybı ve koma tablosu ortaya çıkar.  

TEŞHİS VE TEDAVİ:

Teşhis genellikle hasta öyküsü ve doktorun gerek görmesi ile MR veya bilgisayarlı tomografi ile konur. Beyin tümörlerinde, ister iyi huylu ister kötü huylu olsun, tedavi cerrahidir. Tümöre eşlik eden ödem varsa kortizon tedavisi eklenebilir. Epilepsi nöbetlerini önlemek için de ayrıca ilaç tedavisine gerek duyulabilir. Tümörün yerleşimine, büyüklüğüne, tipine, bası etkisine, iyi ya da kötü huylu oluşuna, cerrahi için uygun sı­nın olup olmamasına göre cerrahi tedavi planlanır. Kötü huylu olduğu belirlenen tü­mörlere radyoterapi (ışın tedavisi) uygula­nır. Kemoterapi de beyin tümörleri için iyi bir seçenek olabilir.   Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here