Göz tutulumu Behçet hastalığının en önemli organ tutulumlarından biridir. Hastalığın seyri boyunca hastaların % 30-70’inde ortaya çıkar. Göz tutulumu genellikle hastalığın ilk yıllarında görülür ve erkeklerde kadınlara göre daha sıktır.

Behçet Hastalığında göz tutulumu değişik şekillerde karşımıza çıkar: Anterior ve posterior üveit, hipopiyonlu iridosiklit, retinal vaskülit temel göz tutulum şekilleridir. Uzun dönemde tekrarlayan ataklar sonucu şineşiler, sekonder glokom ve katarakt gelişimi görülebilir. Kalıcı görme kayıpları ve körlük gelişebilir.

Tedavisinde atağın tedavisi ve atak tekrarının önlenmesi amaçlanır. Atak tedavisinde topikal tedavi olarak steroidli damlalar ve midriatikler, gerekirse intraoküler steroid enjeksiyonlarıyla birlikte atağın ağırlığına göre sistemik tedavi eklenebilir. Sistemik tedavide  steroidler, Azatiopürin, Siklosporin A, Mikofenolat Mofetil, İnterferon alfa, İnfliksimab ve Ritüksimab kullanılan ilaçlardır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here