Kalbin sağ ve sol kulakçıkları (atrium) arasındaki duvarda (septum) doğuştan delik bulunması olarak özetlenebilecek atriyal septal defekt yani ASD’de, sol kulakçıktaki oksijence zengin kan, delik yoluyla sağ kulakçıktaki oksijence fakir kanla karışır.

Böylece sağ kulakçığa hem damarlar yoluyla doğal yoldan kan gelirken hem de sol kulakçıktan delik yoluyla kan dolar. Bu fazla hacimli kan, sağ kulakçıktan sağ karıncığa; sağ karıncıktan da kalbe pompalanır. Kalbe fazla hacimli kanı pompalamak zamanla hem sağ karıncığın kalınlaşıp büyümesine hem de akciğer atardamarlarının basıncında artışa (pulmoner hipertansiyon) ve kalp yetmezliğine neden olabilir.

Ayrıca toplardamar sisteminde oluşan pıhtılar, bu delikten geçerek beyne ulaşıp felce neden olabilir. ASD’ler, bütün doğuştan kalp hastalıklarının yüzde 5 ila 10’unu oluşturur. Kızlarda daha sık görülür. Yüzde 30-50 oranında diğer di­ğer doğuştan kalp  hastalıklarıyla beraber görülür.

Kalpte delik neden olur?

ASD’nin nedenleri tam olarak tespit edilebilmiş değildir. hamilelikte alkol, sigara, uyuşturucu, ilaç vb kullanımının ASD’yi tetikleyebileceği düşünülmüştür. Ayrıca bazı genetik anomalilerde de ASD görülme sıklığı artar.

Belirtileri ise deliğin yeri, büyüklüğü ve sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Çoğu vakada hastada hiçbir belirti yoktur. Çocuğun büyümesi, gelişimi, her şeyi normal seyreder. Rutin muayenelerde kalpte üfürüm duyulması ile ASD’den şüphelenilip yapılan tetkiklerle tanı konabilir.

Ancak ASD daha genişse, kalpta basınç ve hacim yüklenmelerine neden olarak iştahsızlık, kilo alamama, sık nefes alma, nefes darlığı, çabuk yorulma, sık akciğer enfeksiyonları gibi belirtiler gösterebilir.

Kalpte delik nasıl anlaşılır?

Rutin muayenelerde kalpte üfürüm duyulursa üfürümün yeri, şiddeti vs göz önüne alarak hasta eko yapılması için bir kardiyoloğa yönlendirilir. ASD şüphesi durumunda göğüs filmi,  EKG  ve ekokardiografi ile tanı konur.

Tedavi, hastanın yaşı, ASD’nin büyüklüğü ve kalbin durumuna bağlıdır. Bebeklikte oluşan çok küçük ASD’ler genellikle kendiliğinden kapanır ve ameliyat gerektirmez. Daha büyük ASD’lerde kalp damarlarından girilerek deliğin kapatılması mümkün olabilmektedir. Hasta, bebeklikte ya da erişkinlik çağında teşhis alıp tedavi ihtiyacı gösterebilir.

Cerrahi tedavide açık kalp ameliyatı ile delik onarılır veya yamanır. Uygun vakalarda kardiyologlar tarafından uygulanan damar yolu ile kapatma, cerrahiye alternatif bir yöntemdir.

ASD tanısı alan hastalar ayrıca ayrıntılı olarak Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) adlı özel bir ultrason implantı ile değerlendirilir. TEE, yemek borusundan özel bir cihazla girilerek kalbin yakından incelenmesidir.

ASD Tedavisi (Kalp deliği ameliyatı)

Uygun vakalarda yapılacak girişimsel kapatma işleminde kasıktan küçük bir kesi ile büyük bir toplardamara (çoğunlukla kasıkta) küçük bir tüp (borucuk) ile girilerek kalbe kadar ilerlenir. Kalbi ve deliğin derecesini daha iyi görebilmek için kalbin anjiyografisi ve bütün işlem sırasında ayrıca TEE adlı özel bir ultrason cihazı kullanılır.

ASD kapatma implantları birbirine bağlı iki disk şeklindedir. Delik çapına uygun olarak seçilen implant, boru içinden ilerletilerek delik geçilir. Sol kulakçıkta implantın bir diski açılır, ikinci disk de sağ kulakçıkta açılarak delik kapatılır ve tüp geri alınarak işlem sonlandırılır. İşlem sonrası vücut dokuları deliğe konulan implantın üzerine doğru büyür ve implant, 3-6 ay içinde tamamen vücut dokusu ile kaplanır. Kapatma implantı sürekli duvar içinde kalır.

İmplantın varlığını hasta hissetmez. Hasta işlemden sonraki gün taburcu edilebilir ve birkaç gün içinde normal yaşamına ve çalışmasına dönebilir. İşlemden sonraki ilk 6 ay içinde diş çekimi, cerrahi müdahale gibi enfeksiyon riski olan işlemlerden önce antibiyotik ile koruma gereklidir. 6 ay aralıklarla kontrole gidilir.

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kardiyoloji, Pediatrik Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here