Anevrizma Nedir?

0
5

Anevrizma an genel tabiriyle damar duvarının incelerek balonlaşması (damar genişlemesi) şeklinde tanımlanabilir. Anevrizmalar, vücutta konumlandığı bölgeye göre ( Aort anevrizması, beyin anevrizması) adlandırılır.

Beyin atardamarları ve karın bölgesinden de geçen aort damarı, anevrizmanın en sık yerleşim gösterdiği bölgelerdir. Beyin anevrizmalarının (beyinde baloncuk) toplumda görülme sıklığı yüzde 2-3 civarındadır.  

Anevrizma neden olur?

Sinsi bir şekilde gelişen anevrizmalar kanadığı (patladığı) taktirde ölümcül sonuçlara yol açabilir, hastada sekeller bırakabilir. Damar duvarının belirli bir noktasından çıkıp, nispeten yuvarlak bir şekle sahip anevrizmalara, saküler anevrizma adı verilir. Damar duvarında “iğ” şeklinde bir genişleme şeklinde olan anevrizmalar ise fusiform anevrizmalar olarak tanımlanır.

Polikistik böbrek hastalığı tanısı almış hastalarda ve yakınlarında anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama hikayesi olan kişilerde beyin anevrizma gelişme riski daha yüksektir. Anevrizmalar, damar duvarını incelttiği için daha zayıf duvar yapısına sahiptir ve patlayarak ciddi kanamalara neden olabilirler. Çoğu kez 40 yaşından sonra ortaya çıkar.

Birinci dereceden akrabasında ikiden fazla sayıda anevrizma bulunan kişilerde anevrizma riski normal toplumun 5 katı fazladır. Anevrizmalar genellikle damarların çatallanma bölgelerinde oluşurlar ve bu bölgelerin devamlı olarak basınç altında kalması nedeniyle geliştikleri düşünülmektedir. Yavaş büyürler, büyüdükçe damar duvarı zayıflar.

Bazı anevrizmaların gelişmesinde enfeksiyon, ilaç kullanımı (amfetamin gibi) veya kokain gibi uyuşturucu kullanımının rolü vardır. Beyin anevrizmalarının patlaması, beyin ile beyin zarı arasındaki boşluk (subaraknoid boşluk) içinde kanamaya neden olur. Bu tip beyin kanamaları subaraknoid kanama olarak adlandırılır.

Anevrizma belirtileri nelerdir?

Büyük boyutlu anevrizmalar, baş ağrısı, göz arkasında ağrı hissi, bulantı-kusma, göz kapağında düşüklük, çift veya bulanık görme gibi belirtilere yol açabilir.  Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama geçiren hastalarda en sık görülen şikayet, ani başlayan şiddetli baş ağrısıdır.

Suabaraknoid kanama geçirmiş olan hastaların büyük kısmı bu ağrıyı o ana kadar yaşadıkları en şiddetli baş ağrısı olarak tarif eder. Baş ağrısının yanında, bulantı-fışkırır tarzda kusma, bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybı da belirtiler arasındadır.  

Beyin atardamarında anevrizma gelişmiş olan hastaların önemli bir kısmında anevrizma teşhisi, anevrizmaya bağlı olmayan şikayetlerin araştırılması amacıyla yapılan MR, BT gibi tetkiklerin sonucu tesadüfen bulunur.

Anevrizma patlaması sonucu beyin kanaması gelişmiş hastalarda, eğer anevrizma tedavi edilmezse (kapatılmazsa), hastaların yaklaşık yüzde 35’inde, ilk kanamadan sonra (30 gün içinde) anevrizma tekrar patlayarak ikinci bir beyin kanamasına neden olur. Bu nedenle anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçiren hastalar, en kısa sürede tedavi edilmelidir.

Anevrizma tedavisi ve anevrizma ameliyatı

Henüz kanamamış bir anevrizma teşhis edilen hastalarda tedavi kararı, hastanın yaşı, anevrizmanın oluşturduğu şikayetler, anevrizmanın yapısı, yerleşim yeri, boyutları ve hastaya özel diğer tıbbı şartlar göz önüne alınarak verilir.

Anevrizma tedavisinin temel prensibi, anevrizma içine kan girişini engelleyerek (tekrar) patlama riskini ortadan kaldırmaktır. Beyin anevrizmalarının tedavisi iki farklı metodla yapılabilir:

  • Açık cerrahi
  • Endovasküler tedavi (kapalı cerrahi)

Açık cerrahide beyin cerrahı tarafından kafatası açılarak anevrizmanın yerleştiği damar bulunup damar ile anevrizma boynu arasına metal bir klip konularak anevrizma içine kan girişi engellenir (anevrizma kliplenmesi).

Endovasküler tedaviler ise nöroradyoloji uzmanları tarafından kafatasını açmadan, damar içinden anjiyo cihazı eşliğinde yapılır. Çok ince çaplı kateterlerle, anevrizma kesesi “koil” adı verilen platinden yapılmış, çok yumuşak yapıda metal tellerle doldurulur ve anevrizma içine kan girişi engellenir (anevrizmanın koillenmesi).  

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Beyin Cerrahi, Nöroloji, Girişimsel Radyoloji, Acil Tıp

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here