Akciğer kanseri evreleri

Akciğer kanseri nedenleri oldukça çeşitlidir. Kimi zaman genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkabilen bu rahatsızlık çoğunlukla sigara kullanımı ve kimyasallara maruz kalınması gibi önlenebilen risk faktörleri neticesinde oluşmaktadır. Akciğer kanserinin ölümcül sonuçlara neden olabileceği unutulmamalı ve sağlıklı bir hayat benimsenerek bu hastalığın önlenebileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Kronik öksürük, kanlı balgam, halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, akciğer enfeksiyonlarının kronikleşmesi ve kemik ağrıları gibi akciğer kanseri belirtileri yaşayan kişilerin akciğer kanseri tedavisi sürecini başlatmaları gerekir. Yapılan tetkikler sonucunda hastaya kanser teşhisi konulduysa tedavi sürecinin şekillendirilmesi için öncelikle akciğer kanseri türleri ve akciğer kanseri evreleri hakkında net bilgi edinilmelidir.

Elde edilen veriler ve kişinin genel sağlık durumu akciğer kanseri tedavisi kapsamında hangi tedavi yöntemlerinin uygulanacağını belirler. Küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri türleri farklı evrelerde seyreder. Bu nedenle akciğer kanseri evreleri akciğer kanseri türleri ışığında incelenmesi daha doğru bir yaklaşım olarak kabul edilir.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Evreleri

Amerikan Kanser Topluluğu verilerine göre akciğer kanserlerinin yaklaşık %80’lik bir kısmını oluşturan küçük hücreli olmayan akciğer kanseri evreleri TNM sınıflandırılması kapsamında değerlendirilir.

T: Tümörün boyutu ve yerleştiği bölgeyi tanımlamak için kullanılır.

N: Kanser hücrelerinin eriştiği ya da yaklaştığı lenf nodüllerinin sayısını tanımlamak için kullanır.

M: Kanserli hücrelerin vücudun diğer organlarına yayılıp yayılmadığını diğer bir deyişle metastaz olup olmadığını tanımlamak için kullanılır.

T, N ve M ölçümlerinde elde edilen sonuçlar doğrultusunda küçük hücreli olmayan akciğer kanseri 4 ayrı evreye ayrılmıştır.

Akciğer Kanseri 1. Evre

Akciğer kanserinin ilk evresinde kanserli hücrelertümör oluşturmuştur ancak tümör henüz yalnızca akciğerlerin birindedir. Bu evrede kanser lenf nodüllerine ya da diğer organlara yayılmamıştır. Bu evrede teşhis edilen akciğer kanseri, akciğer kanseri ameliyatı ile tedavi edilebilir. Hayatta kalma şansı %60 ile %80 dolaylarındadır. Hastalığın ilk evresinde teşhis edilmesi tedavi yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve kişinin kanserli hücrelerden tamamen kurtulması adına önemlidir.

Akciğer Kanseri 2. Evre

Akciğer kanserinin ikinci evresinde kanserli hücreler henüz akciğerler içerisindedir ve lenf nodüllerine hızla yaklaşmaya başlamıştır. Kanserli hücrelerin uzak organlara ulaşmaması bu aşamada da akciğer kanseri ameliyatı yapılmasını mümkün kılar.

Ameliyata ek olarak genellikle hastalara kemoterapi  seanslarının da uygulanması gerekir. Operasyon sonrası hastalar 5 yıl boyunca düzenli olarak doktor kontrollerine giderler. Hastaların tedaviye olumlu cevap verme yüzdesi %30 ile %50 dolaylarındadır.

Akciğer Kanseri 3. Evre

Akciğer kanseri hücrelerinin lenf nodüllerine sıçradığı bu evrede akciğer kanseri ameliyatı bir seçenek olmaktan çıkar. Tedavi kemoterapi ve radyoterapi gibi kanserin yayılmasını önleyen yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

İngiliz Kanser Araştırma Merkezi tarafından açıklanan veriler, bu evrede yapılan tedavilerin başarı oranının ortalama olarak %15 seviyesinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Akciğer Kanseri 4. Evre

Kanserli hücreler akciğerlere, lenf nodüllerine, kemiklere ve uzak organlara yayılmıştır. Hastalığın bu evresinde kişinin sağlığı da hayat kalitesi de düşmüştür. Dördüncü evrede uygulanan tedavilerin başarılı olma şansı yaklaşık %1 seviyelerindedir.

Son yıllarda uygulanmaya başlayan akciğer kanseri aşısı ile 4. evre akciğer kanseri yaşam süresi uzatılmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda akıllı ilaçların kullanılmaya başlamasıyla da hastalığın tedavisinde yeni yöntemlere başvurulmaya başlanmıştır.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Evreleri

Tüm akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %20’sini oluşturan küçük hücreli akciğer kanseri; küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre oldukça hızlı ilerler. Akciğer kanserinin bu türü iki ayrı evrede sınıflandırılır.

Kısıtlı Evre: Bu evrede kanserli hücreler henüz göğsün bir kısmındadır ve bölgesel olarak uygulanan radyasyon terapileri ile hastalığın iyileştirilmesi amaçlanır. Akciğerlerin tekinde ve aynı bölgedeki lenf nodüllerinde görülen kanserli hücreler erken dönemde teşhis edilemezse hastalık hızla ilerler.

Gelişmiş (Yayılmış) Evre: Bu evre küçük hücreli kanser hücrelerinin vücudun her iki tarafında da görülmesi durumunda başlar. Kanser hızla vücuda yayılarak kemiklere, organlara, beyine ve kemik iliklerine oluşmuştur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here