A-Ferin Plus Pediatrik 100 Ml Şurup Analjezik, Antipiretik, Antihistaminik ve Dekonjestan

Formülü: Paracetamol 160 mg, Chlorpheniramine malate 1 mg, Pseudoephedrine 15mg/5ml, (Boyar madde: Karamel; Koruyucu: Metil paraben, propil paraben; Tatlandırıcı: Sorbitol, sodyum sakkarin; Aroma verici: Nektarin esansı) içerir.

Farmakolojik özellikleri: -Farmakodinamik özellikleri: Ateş düşürücü, ağrı giderici, antialerjik ve dekonjestan etkinliğe sahip bir ilaçtır. Parasetamol salisilatlara benzer bir mekanizma ile analjezik ve antipiretik etki gösterir. Artmış vücut ısısını düşürürken, normal vücut ısısını nadiren düşürür. Terapötik dozlarda parasetamolün kardiyovasküler ve solunum sistemi üzerine etkileri minimaldir. Klorfeniramin maleat, alkilamin türevi güçlü bir antihistaminiktir. Yarışmalı (kompetatif) H1 reseptör antagonisti özelliğinden dolayı üst solunum yolları alerjik hastalıklarının alerjik bulguları üzerine etkilidir. Geçici olarak burun akıntısı, hapşırma, göz sulanması gibi belirtileri ortadan kaldırır. Psödoefedrin direkt olarak α- ve daha düşük bir oranda beta-adrenerjik reseptörler üzerinde etki gösterir. Psödoefedrin solunum yolu mukozasındaki alfa-adrenerjik reseptörleri direkt etkileyerek vazokonstrüksiyona neden olur ve dokudaki hiperemi, ödem ve nazal konjesyonu azaltır ve soluk alıp vermeyi kolaylaştırır. Sinüs sekresyonlarının drenajını artırır ve tıkanmış olan östakiyi açabilir. -Farmakokinetik özellikleri: Parasetamol oral yoldan alındıktan sonra mide-bağırsak kanalından hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Etkisini 30 dakikada gösterir ve bu etki genellikle 4 saat sürer. İlaç vücut sıvılarının çoğuna yayılır. Plazma proteinlerine %10-30 oranında bağlanır. Karaciğerde metabolize edilip, glükuronid ve sülfat konjugatları şeklinde idrarla atılır. Yeni doğanlarda glükuronid konjugasyonu oluşturma kapasitesi düşüktür. Klorfeniramin maleat, mide-bağırsak kanalından iyi absorbe olur fakat karaciğerde önemli ölçüde ilk geçişte eliminasyona maruz kaldığından biyoyararlanımı azalır. Oral yoldan uygulandıktan yaklaşık 2-6 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Plazma proteinlerine yaklaşık %69-72 oranında bağlanır. Yarılanma süresi normal renal ve hepatik fonksiyonlara sahip erişkinlerde 12-43 saat, çocuklarda ise 9,6 – 13,1 saat arasında bildirilmiştir. Santral sinir sistemi de dahil olmak üzere, vücuda geniş bir dağılım gösterir. Klorfeniramin geniş bir şekilde metabolize olmakta ve başlıca idrar yolu ile atılmaktadır. Psödoefedrin gastrointestinal kanaldan hızla ve tama yakın oranda emilir. İlk geçiş metabolizasyonuna uğradığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Uygulamadan 1-2 saat sonra 180-300 ng/mL’lik doruk kan konsantrasyonuna ulaşır. Çocuklarda ise uygulamadan 24 saat sonra 492 ng/mL’lik doruk konsantrasyonuna ulaşır. Yiyecekler ilacın emilimini geciktirebilir. Nazal dekonjestan etkisi 15-30 dakika içinde başlar ve 3-4 saat süreyle devam eder. Çocuklarda dağılım hacmi 2.4 L/kg olarak bildirilmiştir. Karaciğerde çok düşük oranda (%1’den az) metabolize edilir ve böbrekler yoluyla atılır.

Endikasyonları: Soğuk algınlığına eşlik eden ateş, ağrı ve nezlenin geçici olarak giderilmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları: Ciddi hipertansiyonu, ağır karaciğer yetmezliği ve koroner arter sorunları olanlarla MAO inhibitörü kullananlarda kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Aşırı dozda hepatik toksisiteye neden olabilir. Sinirlilik, baş dönmesi ve uykusuzluk görülürse ilaç alımı durdurulmalıdır. Karaciğer, böbrek, kalp ve akciğer fonksiyon bozukluğu, anemi, hipertansiyon, dar açılı glokom, prostat hipertrofisi, üriner retansiyon ve piloroduodenal obstrüksiyon hallerinde dikkatle kullanılmalıdır. Kronik bronşit, glokom, kalp hastalığı, hipertansiyon, tiroid ve diyabeti olanlarla sedatif ve trankilizan alan çocuklarda önerilmez. Gebelik kategorisi C’dir. Gebelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Anne sütüne geçebilir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler: Bulantı, gastrik şikayetler, cilt kızarıklığı, döküntü, uyku hali ve idrar retansiyonu gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri: Oral antikoagülanların etkisini arttırabilir. Hepatik enzimleri indükleyen hepatotoksik ilaçlarla birlikte kullanımı hepatotoksisite riskini arttırır. Alkollü içecekler, sedatif ve trankilizanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Slklopropan ve, halotan gibi halojenli anesteziklerle ameliyata girenlerde kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu: 6-12 yaş arası çocuklarda 2 ölçek kullanılır. Bu dozlar her 4-6 saatte bir tekrarlanır. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Ağrı kesici olarak 5 günden ve ateş düşürücü olarak 3 günden fazla kullanılmamalıdır. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılamaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Please enter your name here